مرور اصطلاحنامه مستمري‌ بگيران‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر موفقیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , رشد اقتصادي‌ , بازنشستگي‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , مستمري‌ بگيران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسنعلي دروديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق مدني , حقوق‌ کار , تامين‌ اجتماعي‌ , حقوق‌ خانواده‌ , حقوق‌ مدني‌ , مستمري‌ بگيران‌ , نفقه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مستمری های بازنشستگی

نیازهای اجتماعی و نقش دولت و بازارها

[منبع الکترونیکی] : مستمری های بازنشستگی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام اطمینان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار , عدالت‌ اجتماعي‌ , بازنشستگي‌ , مستمري‌ بگيران‌ , ليبراليسم‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هرمز همایون پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , افزايش‌ قيمت‌ها , نظام‌ پرداخت‌ ها , بازنشستگي‌ , مستمري‌ بگيران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تئوپيست بوتار؛ مترجمان: الهام اطمينان، محمدرضا فرهادي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , رفاه‌ اجتماعي‌ , بازنشستگي‌ , خدمات‌ رفاهي‌ , مستمري‌ بگيران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعدیل ها و اصلاحات صورت گرفته در نظام تامین اجتماعی در کشورهای منتخب (1995 به بعد)

انجمن بين المللي تامين اجتماعي

[منبع الکترونیکی] : تعدیل ها و اصلاحات صورت گرفته در نظام تامین اجتماعی در کشورهای منتخب (1995 به بعد)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: هرمز همایون پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , رفاه‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , خدمات‌ رفاهي‌ , مستمري‌ بگيران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماريان برتراند ... [و دیگران]؛ مترجم: هرمز همايون پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افريقاي جنوبي , رفاه‌ اجتماعي‌ , سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , بيمه‌ بازنشستگي‌ , خدمات‌ رفاهي‌ , مستمري‌ بگيران‌ , بازنشستگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا محسني تبريزی؛ مترجم: هرمز همايون پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , سالخوردگان‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , بازنشستگي‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , مستمري‌ بگيران‌ , بازنشستگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چگونگي برقراري مستمري در ايالات متحد امريكا

آنچه بايد در باره حقوق اجتماعي خود بدانيد

[منبع الکترونیکی] : چگونگي برقراري مستمري در ايالات متحد امريكا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: ابوتراب سهراب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ بازنشستگي‌ , حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ , مستمري‌ بگيران‌ , امريكا , بازنشستگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ جوانان‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , مستمري‌ بگيران‌ , فعاليت‌ هاي‌ جوانان‌ , روسيه , حمايت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 11