مرور اصطلاحنامه مصونيت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 19
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , افغانستان , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مصونيت‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , فقه‌ , کاپيتولاسيون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حجيت , قياس , مصونيت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: حسين خزاعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارايي‌ هاي‌ عمومي‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مصونيت‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آگوست رينيش؛ ‌مترجم: اميرساعد وكيل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروپا , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , دادگاه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , رويه‌ قضايي‌ , مصونيت‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا ظاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مصونيت‌ , تروريسم‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , دادگستري , مسائل حقوقي , صلاحيت قضايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين خزاعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , دادگاه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , داوري‌ , رويه‌ قضايي‌ , مصونيت‌ , سازمان‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود صوراسرافيل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مصونيت‌ , مصونيت‌ مکاتبات‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرج الله هدایت نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , قانون اساسي‌[1] , مصونيت‌ , مصونيت‌ هاي‌ پارلماني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلا ملایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حريت , مصونيت‌ , آزادي‌ , آشنایی با علمای شیعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد منصور نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , مصونيت‌ , نهاد هاي‌ سياسي‌ , دموکراسي‌[1] , سياست‌ , قانون‌ اساسي‌ , نظام‌ هاي‌ سياسي‌ , پاسخ‌گويي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 19