مرور اصطلاحنامه نامزدي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد حسینی حنیف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , افغانستان , خواستگاري‌ , نامزدي‌ , فقه‌ , انحلال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازدواج‌[1] , مشاوره‌ , خط مشي‌ ها , خواستگاري‌ , شرايط ازدواج‌ , نامزدي‌ , موفقيت , انتخاب همسر , اسرار موفقيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صادق همايوني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , آداب‌ورسوم‌ , عقد ازدواج‌ , مراسم‌ ازدواج‌ , خواستگاري‌ , نامزدي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 به هم خوردن نامزدي و سرنوشت هدايا از نگاه قانون مدني

نگاهي به حقوق خانواده در قانون مدني ايران (5)

[منبع الکترونیکی] : به هم خوردن نامزدي و سرنوشت هدايا از نگاه قانون مدني

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس منتهايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , هدايا , ازدواج‌ , حقوق‌ خانواده‌ , حقوق‌ زنان‌ , حقوق‌ مدني‌ , فسخ‌ ازدواج‌ , قوانين‌ مدني‌ , نامزدي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 عواقب حقوقی انصراف نامزدها از ازدواج

نگاهي به حقوق خانواده در قانون مدني ايران (4)

[منبع الکترونیکی] : عواقب حقوقی انصراف نامزدها از ازدواج

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس منتهايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازدواج‌ , حقوق‌ خانواده‌ , حقوق‌ زنان‌ , حقوق‌ مدني‌ , فسخ‌ ازدواج‌ , قوانين‌ مدني‌ , نامزدي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نامزدی و حقوق قانونی آن

نگاهي به حقوق خانواده در قانون مدني ايران (3)

[منبع الکترونیکی] : نامزدی و حقوق قانونی آن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس منتهايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , ازدواج‌ , حقوق‌ خانواده‌ , حقوق‌ زنان‌ , حقوق‌ مدني‌ , قوانين‌ مدني‌ , نامزدي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آمد تيگريس؛ مترجم: عباس فرهادي توپكانلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , کرد ها , مراسم‌ ازدواج‌ , نامزدي‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , فرهنگ‌ بومي‌ , هنر و فرهنگ‌ + , اقوام ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اسلام، زن و کنکاشی نوین (07)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمحمدحسین فضل الله؛ ترجمه: مجید مرادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , نامزدي‌ , خانواده

منابع دیجیتالی :

مطالعه

خواستگاری و نامزدی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی مطهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مرد , زنان‌ , خواستگاري‌ , نامزدي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مراحل آشنایی پیش از ازدواج

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی رفیعی‏

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب ازدواج , خواستگاري , ازدواج‌ و خانواده‌ , تحقيقات‌ مقدماتي‌ , شرايط ازدواج‌ , نامزدي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 11