مرور اصطلاحنامه اتاق‌ بازرگاني‌ بين‌الملل‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر توسلي جهرمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , مقررات‌ بازرگاني‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , اتاق‌ بازرگاني‌ بين‌الملل‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين خزاعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق داخلي , حقوق بين المللي , اصول حاکم بر حقوق جزا , داور , داوري‌ , عهد نامه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , اتاق‌ بازرگاني‌ بين‌الملل‌ , كنوانسيون 1980 آنسيترال , لایحه داوری تجاری بین المللی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: گودرز افتخار جهرمي؛ نویسنده همکار: محمدعيسي تفرشي, مرتضي شهبازي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبارات‌ بازرگاني‌ , اعتبارات‌ بانکي‌ , اتاق‌ بازرگاني‌ بين‌الملل‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفریان، منصور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتاق‌ بازرگاني‌ بين‌الملل‌ , تجارت‌ , لايحه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

‌منصور جعفریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داور , داوري‌ , قوانين‌ , اتاق‌ بازرگاني‌ بين‌الملل‌ , لايحه , تجارت , پیمان سعداباد , لایحه داوری تجاری بین المللی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.