مرور اصطلاحنامه جامعه‌ صنعتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل مروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قناعت , دين و توسعه , اسلام وتوسعه اقتصادي , تاريخ‌ معاصر ايران‌ , دوره‌ پهلوي‌ , کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌ , استقلال‌ , انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ سلطه‌ , جامعه‌ صنعتي‌ , جامعه‌ نوين‌ , استقلال‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ بومي‌ , توسعه‌ صنعتي‌ , توسعه طلبي , دانش بومي , امام خمینی (ره)

منابع دیجیتالی :

مطالعه