مرور اصطلاحنامه جمهوري‌ اسلامي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 210
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتدارملي ووحدت ملّي , افکار عمومي‌ , امپرياليسم‌[1] , جمهوري‌ اسلامي‌ , هژموني‌ جهاني‌ , فناوري هسته‌اي , کشورهاي غربي , بصيرت سياسي , بيداري اسلامي , سال 1392

منابع دیجیتالی :

مطالعه

What is an Islamic Republic? [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , جامعه‌ اسلامي‌ , مباني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ , جمهوري‌ اسلامي‌ , حکومت‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود مهدی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عزت واقتدار ملّي , جمهوري‌ اسلامي‌ , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , عزت‌ نفس‌ , ولايت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

عزت واقتدار ملّي , امپرياليسم‌[1] , جمهوري‌ اسلامي‌ , صلح‌ بين‌ المللي‌ , سخنراني‌ , رژيم صهيونيستي , بصيرت سياسي , خدمت به خلق , جامعه جهاني , سال 1391

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

ايدئولوژي الهي , زنان‌ , گردهمايي‌ ها , جمهوري‌ اسلامي‌ , سخنراني‌ , بصيرت سياسي , بيداري اسلامي , ايدئولوژي غرب , سال 1391

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

مسئوليت پذيري , امپرياليسم‌[1] , جمهوري‌ اسلامي‌ , خدمت به خلق , سال 1391

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

امپرياليسم‌[1] , جمهوري‌ اسلامي‌ , توطئه‌ سياسي‌ , سخنراني‌ , بصيرت سياسي , سال 1391

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

امپرياليسم‌[1] , جمهوري‌ اسلامي‌ , حکومت‌ اسلامي‌ , نخبگان‌ , سخنراني‌ , بصيرت سياسي , سال 1391

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

عزت واقتدار ملّي , امپرياليسم‌[1] , جمهوري‌ اسلامي‌ , سخنراني‌ , بصيرت سياسي , دستاوردهاي هسته اي , سال 1391

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

امپرياليسم‌[1] , جمهوري‌ اسلامي‌ , نيروهاي‌ مسلح‌ , نيروي‌ زميني‌ , توطئه‌ سياسي‌ , سخنراني‌ , سال 1391

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 210