مرور اصطلاحنامه خشونت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس رحیمی فروشانی، یلدا سلیمان اختیاری، فرشته مجلسی، محسن شمس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , زنان‌ , کارکنان‌ , مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , خشونت‌ , غربالگري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله صادقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ قرون‌ وسطي‌ , جنايت‌ + , خشونت‌ , کتاب‌ هاي‌ آسماني‌[1] , کليسا ها , مسيحيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حوری بیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , خشونت‌ , اسلام‌[1] , آموزه هاي ديني , جریان های افراطی , زن ستیزی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالبصیر حسینی، علی موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , زنان‌ , حقوق‌ زنان‌ , خشونت‌ , ازدواج اجباري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یحیی هاشمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , سياست مدن , جرم‌ شناسي‌ , جنايت‌ + , خشونت‌ , فرهنگ‌ , جرم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدموسي فكوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , زنان‌ , حقوق‌ زنان‌ , خشونت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , حقوق‌ جزا , حقوق‌ زنان‌ , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌ , خشونت‌ , ازدواج اجباري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يحيي هاشمي، حميده صابري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , زنان‌ , حقوق‌ زنان‌ , خشونت‌ , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنیا ذوالمجد، احمد برجعلی، خدیجه آرین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پسران‌ , خشونت‌ , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , پرخاش‌گري‌ , بازي درماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Gun Control [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Franklin E. Zimring

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خشونت‌ , خشونت‌ , امريكا , سلاح هاي گرم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 23