مرور اصطلاحنامه سازمان‌ اکو

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یوسف حسن پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , سازمان‌ اکو , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی امیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , بازرگاني‌ خارجي‌ , آ سه‌ آن‌ , سازمان‌ اکو , همگرايي‌ , همگرايي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اکو و توسعه ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن شیخ الاسلامی، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روابط بين‌ الملل‌ , سازمان‌ اکو , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ممحمد مودب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ اکو , تامين انرژي , منابع انرژي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تأسیس اکو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زير بناي‌ اقتصادي‌ , سازمان‌ اکو

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيهان برزگر، علي آدمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شانگهاي , امنيت‌ , سازمان‌ اکو , منطقه‌ گرايي , منافع ملي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا رضايي، عباس صالحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , شانگهاي , سازمان‌ اکو , واقعه يازده سپتامبر , اتحاديه اروپا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اكو و تجارت منطقه اي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه كولايي، محمد مودب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد بازرگاني‌ , اقتصاد منطقه‌اي‌ , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , بازرگاني‌ خارجي‌ , صادرات , سازمان‌ اکو , سازمان‌ هاي‌ منطقه‌اي‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميرعبدالله حسيني، لطفعلي عاقلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , قرارداد هاي‌ تجاري‌ , سازمان‌ اکو , گات‌[1] , توسعه تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود حائريان اردكاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , روابط بازرگاني‌ , سازمان‌ اکو , روابط اقتصادي , اتحاديه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12