مرور اصطلاحنامه سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی غنجال

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پدافند نظامي‌ , سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌ , بهداشت‌ , مديريت نظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرخنده تولیت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جنگ افزارهاي شيميايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنگ‌ شيميايي‌ , جنگ‌ ميکروبي‌ , خلع‌ سلاح‌ شيميايي‌ , سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌ , سلاح‌ هاي‌ ميکروبي‌ , عناصر شيميايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سلاحهاي شيميايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تسليحات‌[1] , سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌ , سلاح‌ هاي‌ ميکروبي‌ , فناوري‌ شيميايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جنگ ش م هـ چه نوع جنگی است؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , جنگ‌ شيميايي‌ , جنگ‌ ميکروبي‌ , جنگ‌ هسته‌اي‌ , سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌ , سلاح‌ هاي‌ ميکروبي‌ , سلاح‌ هاي‌ هسته‌اي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنگ‌ شيميايي‌ , سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم زماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لاهه , تجديدنظر , جنايات‌ جنگي‌ , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , ديوان‌ لاهه‌ , فرجام‌ خواهي‌ , نقض‌ حقوق‌ بشر , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هرمز برادران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حلبچه , اقوام‌ و عشاير , کرد ها , جنايات‌ جنگي‌ , خشونت‌ سياسي‌ , سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌ , اهل‌ تسنن‌ , سرکوب سياسي , بمباران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: علي احتشامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ عمومي‌ , تروريسم‌ , جنگ‌ شيميايي‌ , سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درآمدی بر هشت سال جنگ تحمیلی

غلبه بر دشمن

[منبع الکترونیکی] : درآمدی بر هشت سال جنگ تحمیلی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآورنده: سید مسعود جزائری، ویراستار: مرتضی مهدوی یگانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان كردستان , انقلاب‌ اسلامي‌ , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , حزب‌ دمکرات‌ کردستان‌ ايران‌ , ساواک‌ , گروه‌ بني‌ صدر , گروه‌ کومله‌ , حقوق‌ دريايي‌ + , پايان‌ جنگ‌ , جنبش‌ هاي اسلامي‌ , سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.