مرور اصطلاحنامه شوراي‌ امنيت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اعضاي‌ دائم‌ شوراي‌ امنيت‌

(فراداده‌ها)

حق‌ وتو

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 33
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق بشر , تحريم‌ اقتصادي‌ , شوراي‌ امنيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدرضا باقر زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لبنان , حزب‌ الله‌ , دفاع‌ مشروع‌ , تروريسم‌ , شوراي‌ امنيت‌ , مبارزات‌ مسلحانه‌[1] , منشور ملل‌ متحد , صلح

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حق‌ وتو , شوراي‌ امنيت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور فرخ سيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , تحريم‌ اقتصادي‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , شوراي‌ امنيت‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , منشور ملل‌ متحد , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مارتين زواننبرگ؛ مترجم: حميدرضا جاويدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عراق , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ جنگ‌ , اشغال‌ نظامي‌ , شوراي‌ امنيت‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , اگزيستانسياليسم‌ , قطعنامه ها , مسائل حقوقي , جنگ عراق و امريكا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زينب رشيدي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , شوراي‌ امنيت‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مداخله , مسائل حقوقي , حاكميت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عطيه باباخاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سودان , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , نقض‌ حقوق‌ بشر , جنگ‌ داخلي‌[1] , شوراي‌ امنيت‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , جامعه بين المللي , دادگاه هاي بين المللي کيفري , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام زرنشان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معاهدات‌ + , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , عهد نامه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , تروريسم‌ , تروريسم‌ بين‌الملل‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , شوراي‌ امنيت‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , جامعه بين المللي , قطعنامه ها , مسائل حقوقي , تعهد سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كارستن استان؛ مترجم: حسام الدين لساني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دادگاه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , ديوان‌ لاهه‌ , قطع‌ نامه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , شوراي‌ امنيت‌ , نيرو هاي‌ حافظ صلح‌ , دادگاه هاي بين المللي کيفري , صلاحيت قضايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , آتش بس‌ , شوراي‌ امنيت‌ , قطعنامه ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 33