مرور اصطلاحنامه کميسيون‌ حقوق‌ بشر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
 یک ارزیابی از تعامل دوجانبه
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمودرضا گلشن پژوه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ سياسي‌ , سازمان‌ عفو بين‌ الملل‌ , کميسيون‌ حقوق‌ بشر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین مهرپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق بشر , نقض‌ حقوق‌ بشر , کميسيون‌ حقوق‌ بشر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین محمد نبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايتاليا , اجراي‌ احکام‌ خارجي‌ , دادگاه‌ ها[2] , کميسيون‌ بين‌ الملل‌ حقوقدانان‌ , کميسيون‌ حقوق‌ بشر , کميسيون‌ حقوق‌ بين‌ الملل‌ , ايران , امريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي سادات اخوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق بين المللي , حقوق‌ بشر , کميسيون‌ حقوق‌ بشر , دادگاه هاي بين المللي کيفري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد آشوري، محمدعلي بهمني قاجار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزادي‌ سياسي‌ , امنيت‌ , حقوق‌ بشر , حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ , حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ , دادستان‌ , کميسيون‌ حقوق‌ بشر , توقيف‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي حاتمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گوانتانامو , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , کميسيون‌ حقوق‌ بشر , توقيف‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر شيخي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , کميسيون‌ حقوق‌ بشر , کميسيون‌ حقوق‌ بين‌ الملل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه كيهانلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , کميسيون‌ حقوق‌ بشر , پناهندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.