مرور اصطلاحنامه مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , افغانستان , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مصونيت‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , فقه‌ , کاپيتولاسيون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق جزاي بين المللي , حقوق جزا , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آگوست رينيش؛ ‌مترجم: اميرساعد وكيل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروپا , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , دادگاه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , رويه‌ قضايي‌ , مصونيت‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا ظاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مصونيت‌ , تروريسم‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , دادگستري , مسائل حقوقي , صلاحيت قضايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين خزاعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , دادگاه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , داوري‌ , رويه‌ قضايي‌ , مصونيت‌ , سازمان‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود صوراسرافيل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مصونيت‌ , مصونيت‌ مکاتبات‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مصطفی میرمحمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مصونيت‌ هاي‌ پارلماني‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نجمه کیخا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت , اسلام وتوسعه سياسي , مشارکت‌ سياسي‌ , انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ , شايسته‌ سالاري‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , نظريه‌ حاکميت‌ مردم‌ , امام خمینی (ره)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مصونیت جزائی دیپلماتیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی مؤمنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌‌هاي‌ سرزميني‌ + , حقوق‌ جزاي‌ بين‌ المللي‌ , حقوق‌ ديپلماتيک‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , توقيف‌ کشتي‌ , دولتمردان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميرحسين رنجبريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق جزاي بين المللي , گوانتانامو , مسئوليت کيفري فردي , مسئوليت کيفري آمر , جرايم‌ حقوقي‌ , شکنجه‌ , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , صلاحيت‌ بين‌ المللي‌ محاکم‌ , مصونيت‌ , مصونيت‌ هاي‌ سياسي‌ , زندان ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11