مرور اصطلاحنامه نظام‌ جهاني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

نظام تک قطبي

(فراداده‌ها)

نظام‌ چند قطبي‌

(فراداده‌ها)

نظام‌ دو قطبي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كمال اكبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌ , نظام‌ جهاني‌ , خاورميانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[جهاني سازي]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ نوين‌ , دهکده‌ جهاني‌ , نظام‌ جهاني‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌ , جهاني شدن , نظام تک قطبي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نقش شیعه در تمدن اسلامى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی پيشوايي، يعقوب جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهان شمولي اسلام , ايجاد تمدن و فرهنگ انساني , نظام‌ جهاني‌ , تمدن‌ اسلامي‌ , تشيع‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لاريسا رومانوفسكايا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تازه‌هاي‌ کتاب‌ , مطالعه‌ , نشر , نظام‌ جهاني‌ , سطح‌ فرهنگ‌ , روسيه , توزيع‌ کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گنادي زيگانف؛ مترجم: س. فردين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امپرياليسم‌[2] , سوسياليسم‌ , نظام‌ جهاني‌ , نظريه‌ هاي‌ روابط بين‌ الملل‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌ , وحدت‌ جهاني‌ , هژموني‌ جهاني‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

أبو النصر فضیل

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام‌ جهاني‌ , وحدت‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ایران، اسلام و جهانی شدن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی شیرودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام‌ جهاني‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌ , اسلام‌[2] , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میزگرد: رضا داوری، رامین خانبگی، محمدرضا ریخته گران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دهکده‌ جهاني‌ , غربي‌ شدن‌ + , نظام‌ جهاني‌ , نظريه‌ نظام‌ جهاني‌[2] , هژموني‌ جهاني‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل پرور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امپرياليسم‌[1] , دهکده‌ جهاني‌ , نظام‌ جهاني‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌ , وحدت‌ جهاني‌ , هژموني‌ جهاني‌ , فرهنگ‌ جهاني‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جهانی شدن و اندیشه اسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زکی میلاد؛ مترجم: سیدمحمد موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهان شمولي اسلام , حكومت جهاني اسلام , نظام‌ جهاني‌ , فرهنگ‌ جهاني‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 22