مرور اصطلاحنامه نظم‌ نوين‌ جهاني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 27

جنگ ديجيتال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دشمنان‌ , دموکراسي‌[1] , نظم‌ نوين‌ جهاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[جهاني سازي]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ نوين‌ , دهکده‌ جهاني‌ , نظام‌ جهاني‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌ , جهاني شدن , نظام تک قطبي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

[هژمونی جهانی]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امپرياليسم‌[1] , انديشه هاي‌ سياسي‌ سلطه‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌ , هژموني‌ جهاني‌ , استعمارگري[1] , خاورميانه , ايالات متحده آمريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود رضوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دورانديشي , تاريخ‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌ , فلسفه‌ , تمدن‌ غرب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گنادي زيگانف؛ مترجم: س. فردين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امپرياليسم‌[2] , سوسياليسم‌ , نظام‌ جهاني‌ , نظريه‌ هاي‌ روابط بين‌ الملل‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌ , وحدت‌ جهاني‌ , هژموني‌ جهاني‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید عبدالله المهیری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظم‌ نوين‌ جهاني‌ , جهان‌ اسلام‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ معاصر , ادبيات‌ ملل‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , شعر , نو گرايي‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد نقیب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عوامل‌ قدرت‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ایران، اسلام و جهانی شدن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی شیرودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام‌ جهاني‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌ , اسلام‌[2] , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل پرور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امپرياليسم‌[1] , دهکده‌ جهاني‌ , نظام‌ جهاني‌ , نظم‌ نوين‌ جهاني‌ , وحدت‌ جهاني‌ , هژموني‌ جهاني‌ , فرهنگ‌ جهاني‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 27