مرور اصطلاحنامه فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید بهشتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش و پرورش , فلسفه‌ , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌ , تفكر انتقادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Baqir Sharif al-Qarashi; Translated by: Badr shahin

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معاد , بلوغ‌ , اخلاص‌ , عفت‌ , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , اخلاق‌ اسلامي‌ , اسلام‌[1] , آموزش

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رابطه قرآن و تعلیم و تربیت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسدالله طوسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاليم اسلامي , قرآن كريم , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ +

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آ. سترلتسوف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ اجتماعي‌ , برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , روسيه , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن میرزامحمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , راهبرد هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , هدف‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه زيباكلام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ليبراليسم‌ فرهنگي‌ , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا آهنچيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نو گرايي‌ , فرد گرايي‌ , خرد گرايي‌ , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , افت‌ آموزشي‌ , بنيادهاي‌ آموزشي‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نگاهي انتقادي از منظر تعليم و تربيت

دانش در تنگناي كاربردپذيري

[منبع الکترونیکی] : نگاهي انتقادي از منظر تعليم و تربيت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشته آل حسيني، خسرو باقري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم , علوم تربيتي , نو گرايي‌ , خرد گرايي‌ , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , روان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه زيباكلام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم تربيتي , فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , فرهنگ‌ , هنر[1] , احساس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13