مرور اصطلاحنامه آموزش‌ جوانان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 29
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد خاکسار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مطالعه‌ , آموزش‌ جوانان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مطالعه دقیق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ جوانان‌ , مطالعه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مطالعه دقیق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ جوانان‌ , مطالعه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حفظ قرآن , جوانان‌ , کودکان‌ , نوجوانان‌ , آموزش‌ جوانان‌ , حفظ کردن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روسيه , آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , فروپاشي‌ خانواده‌ , اشتغال‌ جوانان‌ , آموزش‌ جوانان‌ , فعاليت‌ هاي‌ جوانان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جوانان و تحصیل در روسیه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ جوانان‌ , آموزش‌ جوانان‌ , دانشگاهها , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌ , روسيه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جوانان و مد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پوشش‌ , مد , تهاجم‌ فرهنگي‌ , آموزش‌ جوانان‌ , فعاليت‌ هاي‌ جوانان‌ , طراحي‌ لباس‌ , روسيه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 تناقضات و عدم هماهنگی این دو مقوله

تحصیل و اشتغال جوانان در روسیه

[منبع الکترونیکی] : تناقضات و عدم هماهنگی این دو مقوله

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرار مغزها , اشتغال‌ جوانان‌ , آموزش‌ جوانان‌ , دانش‌ آموختگان‌ , روسيه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرم ( خاص ) , اشتغال‌ جوانان‌ , آموزش‌ جوانان‌ , اماکن فساد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جوانان روسیه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسيب‌شناسي‌ اجتماعي‌ , برنامه‌هاي‌ اجتماعي‌ , آموزش‌ جوانان‌ , فعاليت‌ هاي‌ جوانان‌ , آمار تحليلي‌ , روسيه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 29