مرور اصطلاحنامه آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

سياستهاي آموزشی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , برنامه‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , روش‌ هاي‌ آموزش‌ , سازماندهي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , سياست‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رضا جعفري هرندي؛ نویسنده همکار: ابراهيم ميرشاه جعفري, محمد‌جواد لياقت دار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , علوم تربيتي , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: خسرو باقري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , آموزش و پرورش , تعليم و تربيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: شهناز محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , معلمان , کادر آموزشي‌ , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ملايي نژاد اعظم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , مواد درسي‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , فناوري اطلاعات , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: بي بي عشرت زماني, احمدرضا نصراصفهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

والدين‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , دانش‌ آموزان‌ ابتدايي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: اعظم ملايي نژاد, علي ذكاوتي قراگوزلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ ضمن‌خدمت‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , تربيت‌ معلم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: مريم داناي طوسي, عليرضا كيامنش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , سواد آموزان‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.