مرور اصطلاحنامه ارزشيابي‌ آموزشي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ارزشيابي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌

(فراداده‌ها)

امتحانات‌[2]

(فراداده‌ها)

تشخيص‌ آموزشي‌

(فراداده‌ها)

تشخيص‌ استعداد

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 109
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيمين بشاورد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ آموزشي‌ , برنامه‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , اختلال‌هاي‌ رفتاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید آیت، الهام حري نجف آبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , درس‌ رياضيات‌ , معيار هاي‌ آموزشي‌ , رياضيات‌ , منطق فازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی تصدیقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ مدارس‌ , شوراها , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , ارزشيابي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه مویدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش و پرورش , ارزشيابي‌ کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین یارمحمدیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ کارکنان‌ , ارزشيابي‌ مديران‌ , ارزيابي‌ طرح‌ها , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , ارزشيابي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرت ا... علی قنبری، محمدعلی نوشاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کار آموزي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , فني و مهندسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هما غفوريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ مديران‌ , ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , مديران‌ مدارس‌ , شخصيت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید جعفری مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاپورامين شايان جهرمي، عباداله احمدي، سكينه درويش پورفراغه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌ , ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , رضايت شغلي , تعهد سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود ساعتچي، نوشاد قاسمي، سميه نمازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ شغلي‌ , شرايط کار , ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , رضايت شغلي , تعهد سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 109