مرور اصطلاحنامه ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
الزامات برنامه ریزی درسی

آموزش میان رشته ای مدیریت دولتی در ایران

[منبع الکترونیکی] : الزامات برنامه ریزی درسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمحتبی امامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , آموزش‌ مواد درسي‌ , ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین یارمحمدیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ کارکنان‌ , ارزشيابي‌ مديران‌ , ارزيابي‌ طرح‌ها , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , ارزشيابي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا يادگارزاده، كورش پرند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوئيس , آموزش‌ عالي‌ , ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , موفقيت‌ تحصيلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه

بيوريتم و عملكرد تحصيلي

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد مهدي حسيني، علي مهديزاده اشرافي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , ارزشيابي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ , تحليل‌ داده‌ها[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود مهرمحمدی، پروین صمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , اصلاح‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ دوره‌ متوسطه‌ , تدوين‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , تغيير برنامه‌هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود مهرمحمدی، پروین احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , ارزشيابي‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ , اصلاح‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , تغيير برنامه‌هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یوسف رضاپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ دوره‌ ابتدايي‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره سرمد، مژده وزیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , اصلاح‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ دانشگاه‌ها , تغيير برنامه‌هاي‌ درسي‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر ترک زاده، عبدالله مجیدی، هادی نورمحمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اهمیت تنظیم برنامه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 15