مرور اصطلاحنامه استعدادهاي‌ درخشان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن ملكيان بهابادي، هاشم محسني ذنوزي، محسن كشاورز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , عزت‌ نفس‌ , استعدادهاي‌ درخشان‌ , کمال گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر برقي مقدم، ايوب بني نصرت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نوجوانان‌ , استعدادهاي‌ درخشان‌ , ورزشکاران‌ , موفقيت , هويت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: شهلا البرزي؛ نویسنده همکار: محبوبه البرزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , استعدادهاي‌ درخشان‌ , دانشجويان‌ , روان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ديبا سيف؛ نویسنده همکار: لعيا بشاش, مرتضي لطيفيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نوجوانان‌ , استعدادهاي‌ درخشان‌ , دانش‌ آموزان‌ , روابط گروه‌ همسالان‌ , مراکز آموزشي‌ , روان‌ شناسي‌ , مدارس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: احمد به پژوه؛ نویسنده همکار: غلامعلي افروز, سميه سادات ساداتي, قوام ملتفت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استعدادهاي‌ درخشان‌ , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , يادگيري‌ , تفکر خلاق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه شجاعی، محمد خیبری، امیر حاجی قاسم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رقابت‌ , استعدادهاي‌ درخشان‌ , فوتبال‌ , ورزش‌ , انگيزش‌[1] , موفقيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.