مرور اصطلاحنامه دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

دانشگاه‌ هاي‌ تربيت‌ معلم‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 31
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید قاضی‌ زاده، زاهد بیگدلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

منابع‌ اطلاعاتي‌ , مديريت‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , دانشجويان‌ , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌ , هيات‌ علمي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کوروش فتحی واجارگاه، محمدحسن پرداختچی و مهدي ربیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشهد , ارزشيابي‌[1] , آموزش‌ عالي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌ , آموزش مجازي , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دردانه باختر؛ استاد راهنما: دكتر فاطمه اسدي كرماني؛ استاد مشاور: دكتر مهندس حميد جراح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

رايانه‌ ها , کتابخانه‌ هاي‌ دانشگاهي‌ , کتابخانه‌ هاي‌ مرکزي‌ , کتابخانه‌ ها , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي عطافر ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , بهره وري‌ , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌ , مديريت تغيير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل مصطفوی، محمدعلی قاسمی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌ , کتابداران‌ دانشگاهي‌ , نيروي‌ انساني‌ آموزشي‌ , فرسودگي شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی سیادت، ایرج کاظمی، مرضیه مختاری پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , رهبري‌ , مديريت‌ گروهي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌ , هيات‌ علمي‌ , هوش سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود اکرامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رهبري‌ , مديريت‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ دانشگاه‌ ها , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلا شهرزادی، شهين مجيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , کتابخانه‌ هاي‌ دانشگاهي‌ , کتابداران‌ , آموزش‌ ضمن‌خدمت‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , کار آموزي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌ , دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ , کتابداران‌ دانشگاهي‌ , نياز هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید رسول تودار، زهرا اباذری، هادی ابوالفتحی، سعید علیزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اطلاعات‌ , مديريت‌ , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌ , مراکز پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چالشها، موانع و ساز و كارهاي نظام هاي بودجه ريزي در
 دانشگاه تهران

چالشها، موانع و ساز و كارهاي نظام هاي بودجه ريزي درآموزش عالي

[منبع الکترونیکی] : چالشها، موانع و ساز و كارهاي نظام هاي بودجه ريزي در دانشگاه تهران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی امیری ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بودجه بندي‌ , بودجه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 31