مرور اصطلاحنامه درس‌ فيزيک‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

فیزیک پایه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کامران ابراهیمی، داریوش مدقالچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

درس‌ فيزيک‌ , آموزش‌ فيزيک‌ , پژوهش‌هاي‌ فيزيک‌ , فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: بار-رنگها فضا را خميده می کند

تئوری CPH

[منبع الکترونیکی] : : بار-رنگها فضا را خميده می کند

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین جوادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خسوف‌ , کسوف‌ , درس‌ فيزيک‌ , فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آزمون های فیزیکی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درس‌ فيزيک‌ , پژوهش‌هاي‌ فيزيک‌ , فيزيک‌ , معيار هاي‌ فيزيکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فیزیک و آزمایشگاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود بهار، نعمت الله گلستانیان، اصغر لطفی، اسفندیار معتمدی، علی ناسخیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

درس‌ فيزيک‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مواد درسي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فیزیک میکانیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود بهار، نعمت الله گلستانیان، اصغر لطفی، اسفندیار معتمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

درس‌ فيزيک‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مواد درسي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فیزیک نساجی و آزمایشگاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور منصوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

درس‌ فيزيک‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مواد درسي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فیزیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود بهار، نعمت الله گلستانیان، اصغر لطفی، اسفندیار معتمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

درس‌ فيزيک‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مواد درسي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فیزیک 2

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر لطفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

درس‌ فيزيک‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مواد درسي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.