مرور اصطلاحنامه دوره‌ هاي‌ آموزشي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آموزش‌ ترددي‌

(فراداده‌ها)

دوره هاي شبانه

(فراداده‌ها)

دوره‌ هاي‌ اختياري‌

(فراداده‌ها)

دوره‌ هاي‌ باز آموزي‌

(فراداده‌ها)

دوره‌ هاي‌ تابستاني‌

(فراداده‌ها)

دوره‌ هاي‌ تکميلي‌

(فراداده‌ها)

دوره‌ هاي‌ معادل‌

(فراداده‌ها)

دوره‌ هاي‌ نيمه‌ وقت‌

(فراداده‌ها)

دوره‌ هاي‌ واحدي‌

(فراداده‌ها)

کاهش‌ دوره‌ هاي‌ تحصيلي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
استاندارد حسابداری شماره 2 - صورت جریان وجوه نقد

دوره های آموزشی حرفه ای

[منبع الکترونیکی] : استاندارد حسابداری شماره 2 - صورت جریان وجوه نقد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقرآبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استانداردها , حسابداري‌ , دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ , راهنمايي‌ حرفه‌اي‌ , آموزش

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ , کنترل‌ کيفيت‌ , پایپینگ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بابك علوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ نيروي انساني‌ , برنامه‌ريزي‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ , طراحي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید بابک علوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ , نياز هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گیتا رشیدی

موضوعات :

رقابت‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , اصلاحات‌ آموزشي‌ , دوره‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین لطف الله همدانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , سازمان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ , نياز هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن پرداختچی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ , باروري‌ مصنوعي‌ , دام‌ داري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی کاظمی، ندا سهرابی نژاد، مهرداد همراهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان فارس , آموزش‌ ضمن‌خدمت‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم عباسی، عزیز رشیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , ارزشيابي‌ کارکنان‌ , کارکنان‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ , آموزش , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین ابطحی، شمس الله جعفری نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , طراحي سيستم ها , آموزش , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12