مرور اصطلاحنامه رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 48
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن آقاجاني حسين آبادي، ولي اله فرزاد، مهرناز شهرآراي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشجويان‌ , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , جنسيت‌ , هويت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رشته مهندسی هوافضا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر جبلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , مهندسي‌ هوا و فضا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رشته مهندسی برق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , مهندسي‌ برق‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رشته فیزیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رشته ریاضی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , رياضيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رشته دندانپزشکی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , دندان‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مهندسی مکانیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌و‌ پرورش‌ + , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , مهندسي‌ مکانيک‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سهراب بهداد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , مارکسيسم‌[1] , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , اقتصاد کلاسيک نو

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه عليجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , سال‌ تحصيلي‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , هيات‌ علمي‌ , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محبوبه عبداللهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش‌ هاي‌ نظارت‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , سابقه‌ آموزشي‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1] , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , جنسيت‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 48