مرور اصطلاحنامه رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 48
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرويز سعيدي، عليرضا يحيايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانش‌ آموزان‌ , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميرحسين علي بيگي، شهرزاد باراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , دانشجويان‌ , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , مهارت‌ , کشاورزي‌ , اشتغال , آمادگي‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مينا اورنگي، غلامحسين حسيني نيا، عليقلي حيدري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , دانش‌ آموختگان‌ , دانشجويان‌ , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , کشاورزي‌ , اشتغال , استان خراسان جنوبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود نجفي، محبوبه فولادچنگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم انساني , علوم تجربي , دانش‌ آموزان‌ , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , رياضيات‌ , کار , سلامت روان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مینا الماسی، فرشته مشفق، رویا قزوینه، نجمه کیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , گزينش‌ دانشجو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رضا صابونچي؛ نویسنده همکار: فريده هادوي, سيد امير احمد مظفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , کارکنان‌ , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , جنسيت‌ , تربيت بدني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: الهه حجازي؛ نویسنده همکار: سميه برجعلي لو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفكر , بلوغ‌ , دانش‌ آموزان‌ , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , جنسيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: مهتاب پورآتشي؛ نویسنده همکار: حميد موحدمحمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دختران‌ , دانشجويان‌ , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , کشاورزي‌ , اينترنت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ويدا هاشمي؛ نویسنده همکار: هادي بهرامي, يوسف كريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , موفقيت‌ تحصيلي‌ , روان‌ شناسي‌ , هوش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسين كارشكي؛ نویسنده همکار: سيد علي نقي خرازي, سيدمحمود قاضي طباطبايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , مدارس‌ , موفقيت‌ تحصيلي‌ , پژوهش‌هاي‌ روان‌شناختي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 48