مرور اصطلاحنامه شهريه‌ دانشگاه‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاهين راز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , شهريه‌ دانشگاه‌ ها , توزيع‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی کبیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرح‌ وظايف‌ , مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , استقلال‌ , آموزش‌ عالي‌ , اقتصاد آموزش‌ و پرورش‌ , بودجه‌ آموزش‌ و پرورش‌ , دانشگاهها , درآمد هاي‌ آموزشي‌ , شهريه‌ دانشگاه‌ ها , منابع‌ مالي‌ آموزشي‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , هزينه‌ هاي‌ آموزشي‌ , تامين مالي , هيات امناء

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه قارون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوراق‌ قرضه‌ , بودجه‌ , حسابداري‌ , درآمد ها[1] , ماليات‌ ها , مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , هزينه‌ ها , آموزش‌ عالي‌ , اقتصاد آموزش‌ و پرورش‌ , دانشجويان‌ , شهريه‌ دانشگاه‌ ها , منابع‌ مالي‌ آموزشي‌ , هزينه‌ هاي‌ آموزشي‌ , تامين مالي , هيات امناء

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.