مرور اصطلاحنامه فناوري‌ آموزشي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد پیروز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ آموزشي‌ , يادگيري‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد صالحی، رضاعلی قلی زاده و محمدرضا صادقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساري , امکان‌سنجي‌ , فناوري‌ آموزشي‌ , مدارس‌ ابتدايي‌ , توسعه‌ ارتباطات‌ , توسعه‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی خلخالی، زهره شکیبایی و مهدي آندش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ ارتباطات‌ , معلمان , رشد دانش‌ , فناوري‌ آموزشي‌ , فناوري اطلاعات , رشد علمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمصطفی شریف خلیفه سلطانی، مهدي کریمی علویجه و مهدي مظاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ ارتباطات‌ , فناوري‌ آموزشي‌ , يادگيري‌ , فناوري اطلاعات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 فرصت سوزي، دشواري دستيابي به فناوري هاي راهبردي

آموزش نوين فعاليت هاي آموزشي و پرورشي

[منبع الکترونیکی] : فرصت سوزي، دشواري دستيابي به فناوري هاي راهبردي

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , اصلاحات‌ آموزشي‌ , فناوري‌ آموزشي‌ , نوآوري‌ هاي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Steve Callihan

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فناوري‌ آموزشي‌ , فناوري‌ , زبان نشانه گذاري فرامتن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل فراهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ چندرسانه‌اي‌ , آموزش‌ رسانه‌اي‌ , فناوري‌ آموزشي‌ , تربيت بدني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي رضايي راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , آموزش‌ رايانه‌اي‌[1] , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , استادان‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , فناوري‌ آموزشي‌ , آموزش الکترونيکي , دانشگاه پيام نور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين مهدي زاده، فريبا لطفي، مريم اسلام پناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفكر , نقشه‌ ها , دانش‌ آموزان‌ , فناوري‌ آموزشي‌ , فناوري‌ , آموزش , انتقاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سميرا سيدي، فاطمه احمدي، صادق نصري، مسعود صدرالاشرافي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ آموزشي‌ , يادگيري‌ , آموزش‌ فيزيک‌ , فناوري‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 23