مرور اصطلاحنامه کارگاه‌ هاي‌ آموزشي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سینا عبدالله زاده، سیما رفیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , کارگاه‌ هاي‌ آموزشي‌ , نگرش‌ , آموزش‌ پزشکي‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , دانشجويان پزشكي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج سلطانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ نيروي انساني‌ , سازمان‌ , مديريت‌ , کارگاه‌ هاي‌ آموزشي‌ , تشريح‌ , مهارت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تشكيل كارگاه تربيتى در اوقات فراغت

ويژه كودكان، نوجوانان و جوانان

[منبع الکترونیکی] : تشكيل كارگاه تربيتى در اوقات فراغت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوانان‌ , کودکان‌ , نوجوانان‌ , کارگاه‌ هاي‌ آموزشي‌ , اوقات‌ فراغت‌ , مبلغان‌ مذهبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

كارگاه جوش (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر بهرام زادگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌ متوسطه‌ کارودانش‌ , کارگاه‌ هاي‌ آموزشي‌ , مواد درسي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , جوشكاري , آموزش فني و حرفه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر نیک پی، اردشیر امیر ارجمند، محمدرضا دولت رفتار، صابر نیاورانی، رضا اسلامی، باقر انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بشر , کارگاه‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا جلال زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارگاه‌ هاي‌ آموزشي‌ , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , علوم انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حكيمه دسترنجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ رسانه‌اي‌ , اصول‌ آموزش‌ و پرورش‌ , کارگاه‌ هاي‌ آموزشي‌ , دانشگاه پيام نور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: مهري پريرخ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ عالي‌ , دانشجويان‌ , کارگاه‌ هاي‌ آموزشي‌ , مهارت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: فاطمه بهرامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , زنان‌ , مردان‌ , کارگاه‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.