مرور اصطلاحنامه مدارس‌ دخترانه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مه لقا ميكده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , علم , زنان‌ , مدارس‌ دخترانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نیلوفر کسری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , تاريخ‌ ايران‌ , مشروطيت‌ , مدارس‌ , مدارس‌ دخترانه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نیلوفر کسری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , قاجاريه‌ , دختران‌ , مدارس‌ دخترانه‌ , آموزش , تاریخ معاصر ایران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاپورامين شايان جهرمي, عباداله احمدي, سكينه درويش پورفراغه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مرودشت , دبيران‌ دوره‌ راهنمايي‌ , مدارس‌ دخترانه‌ , جو , تعهد سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا بهرنگي, بهار طباطبايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمان , کارآفريني , مدارس‌ دخترانه‌ , مدارس‌ متوسطه‌ , شخصيت‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلي سرمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ مدارس‌ , نظريه‌ هاي‌ روابط انساني‌ , امکانات‌ آموزش‌و پرورش‌ , تجهيزات‌ آموزشي‌ , مدارس‌ دخترانه‌ , مدارس‌ دولتي‌ , مدارس‌ غير انتفاعي‌ , مدارس‌ متوسطه‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدنقي ايماني، فرزانه بنياب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مدارس‌ دخترانه‌ , مدارس‌ راهنمايي‌ , مديران‌ مدارس‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , فشار رواني‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيومرث نيازآذري، ياسمن مدانلو، ترانه عنايتي، معصومه حسيني رستمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساري , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مدارس‌ دخترانه‌ , مدارس‌ متوسطه‌ , يادگيري‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , الگوهاي ذهني , چشم انداز ها , توانمندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهارك شيرزادكبريا، فاطمه شعباني زنگنه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مدارس‌ دخترانه‌ , مدارس‌ دولتي‌ , مدارس‌ راهنمايي‌ , مديران‌ مدارس‌ , مراکز آموزشي‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا گل محمدنژاد بهرامي، مولود مهدوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبريز , مدارس‌ دخترانه‌ , مدارس‌ متوسطه‌ , مديريت دانش , سرمايه اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12