مرور اصطلاحنامه مدارس‌ راهنمايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
سال سوم آموزش متوسطه

زبان فارسی 3

[منبع الکترونیکی] : سال سوم آموزش متوسطه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی حق شناس و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مدارس‌ راهنمايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيف‏‌ اله فضل‌ ‏الهى، منصوره ملكى توانا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ , مدارس‌ راهنمايي‌ , جذب‌ , نماز جماعت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پروین کدیور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رويه‌ هاي‌ سازماني‌ , مدارس‌ راهنمايي‌ , فرهنگ سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی نیکنامی، یاسمن مدانلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ شهروندي‌ , مدارس‌ راهنمايي‌ , مديريت شهري , آموزش , شهروند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل كاظم پور، حسن رستگار پور، مريم سيف نراقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , مدارس‌ راهنمايي‌ , هنر[1] , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد احمد هاشمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ شهروندي‌ , دبيران‌ دوره‌ راهنمايي‌ , درس‌ دانش‌ اجتماعي‌ , مدارس‌ راهنمايي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صادق ملكي آوارسين، نير قلنجي تبريزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبريز , مدارس‌ راهنمايي‌ , سازمان يادگيرنده , يادگيري سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا ساكي، زهره قلي پور هفتخواني، منيره رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , ارزشيابي‌[2] , معلمان , دانش‌ آموزان‌ , مدارس‌ راهنمايي‌ , تعهد سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس قلتاش، حسين فياض بخش، پريسا فرخي نژاد، صديقه محمدجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ شهروندي‌ , تربيت‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مدارس‌ راهنمايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هما غفوريان، ايرج قاسمي، محمد ابراهيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مدارس‌ ابتدايي‌ , مدارس‌ راهنمايي‌ , مدارس‌ متوسطه‌ , مديران‌ مدارس‌ , فشار رواني‌ , علوم تربيتي , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20