مرور اصطلاحنامه مدارس‌ غير انتفاعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید یاوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رده‌ شناسي‌ + , مدارس‌ غير انتفاعي‌ , سازمان‌هاي دولتي , مديريت عملكرد , ارزیابی عملکرد سازمانی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی ملاحسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , شرکت‌هاي‌ دولتي‌ , مدارس‌ غير انتفاعي‌ , چشم انداز ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزيزالله فرزادگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , مدارس‌ غير انتفاعي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا سبحاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرمايه‌ گذاري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ دولتي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , مدارس‌ غير انتفاعي‌ , هزينه‌ هاي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن گل پرور، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , مدارس‌ غير انتفاعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريده آل آقا، محسن كشاورز، محسن رحيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , مدارس‌ غير انتفاعي‌ , موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ , توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلي سرمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ مدارس‌ , نظريه‌ هاي‌ روابط انساني‌ , امکانات‌ آموزش‌و پرورش‌ , تجهيزات‌ آموزشي‌ , مدارس‌ دخترانه‌ , مدارس‌ دولتي‌ , مدارس‌ غير انتفاعي‌ , مدارس‌ متوسطه‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شراره حبيبي، محمد لطفي دمساز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهريار , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ مدارس‌ , مدارس‌ دولتي‌ , مدارس‌ غير انتفاعي‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.