مرور اصطلاحنامه مدارس‌ فني‌ و حرفه‌اي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
سال دوم هنرستان آموزش حرفه ای هنری

حجم شناسی

[منبع الکترونیکی] : سال دوم هنرستان آموزش حرفه ای هنری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود توسلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مدارس‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , حجم‌ سازي‌ , هنر[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد اژه ای

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ تيزهوشان‌ , تربيت‌ , دانش‌ آموزان‌ تيز هوش‌ , مدارس‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , محيط اجتماعي‌ , انگيزش‌[1] , استعداد , كودكان تيزهوش‌ , آموزش فني و حرفه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس عطاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , دانش‌ آموزان‌ , مدارس‌ پسرانه‌ , مدارس‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كمال دراني، كيوان صالحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , علوم تربيتي , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مدارس‌ فني‌ و حرفه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سميه رجبي، عبدالحميد پاپ زن، امير اعظمي، عادل سليماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمانشاه , برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , مدارس‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , مهارت‌ , کشاورزي‌ , توانايي‌ تخصصي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر عباس زاده, فاطمه يوردخاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرمسار , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , مدارس‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , مهارت‌هاي زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رمضان جهانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , مدارس‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي سليمي فر، سعيد مرتضوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيروي‌ انساني‌ , کارآفريني , اشتغال‌ , مدارس‌ فني‌ و حرفه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد حسن ميرزا محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درس‌ هنر , مدارس‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , انگيزه‌ پيشرفت‌ , پيشرفت علمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيد محمد ميركمالي؛ نویسنده همکار: زينب باقري ‌خليلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار کار , دانش‌ آموختگان‌ , مدارس‌ فني‌ و حرفه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13