مرور اصطلاحنامه هدف‌ هاي‌ آموزش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

هدف‌ هاي‌ حرکتي‌

(فراداده‌ها)

هدف‌ هاي‌ شناختي‌

(فراداده‌ها)

هدف‌ هاي‌ عاطفي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

راهنماي‌ تدريس‌ , روش‌ هاي‌ آموزش‌ , معيار هاي‌ آموزشي‌ , هدف‌ هاي‌ آموزش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین مومنی مهموئی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , دانش‌ آموختگان‌ , هدف‌ هاي‌ آموزش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پريوش مهدوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ , دانش‌ آموزان‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , هدف‌ هاي‌ آموزش‌ , هدف‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب الله فاطمي وانائي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردها , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , هدف‌ هاي‌ آموزش‌ , هدف‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس حری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشد دانش‌ , هدف‌ هاي‌ آموزش‌ , توسعه‌ کتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: ناصر مکارم شیرازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهداف‌ , برنامه هاي‌ درسي‌ حوزه هاي‌ علميه‌ , هدف‌ هاي‌ آموزش‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌ , آشنایی با علمای شیعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين فرهادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ انگليسي‌ , آموزش‌ زبان‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , دوره‌ کارشناسي‌ ارشد , گزينش‌ دانشجو , هدف‌ هاي‌ آموزش‌ , انتقاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: لادن هاشمي, مرتضي لطيفيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , هدف‌ هاي‌ آموزش‌ , انگيزه‌ پيشرفت‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: سيدرسول حسيني, عباس بازرگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشگاهها , کيفيت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , هدف‌ هاي‌ آموزش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هدلی بیار، ریچارد اسلاتر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مدارس‌ , نظريه‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌[1] , نياز هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , هدف‌ هاي‌ آموزش‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.