مرور اصطلاحنامه آلودگي‌ آب‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فهیمی نیا و دیگران

موضوعات :

قم , بيمارستان‌ها , فاضلاب‌ ها , صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌ , آلودگي‌ آب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , آلودگي‌ , آلودگي‌ آب‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌ , قبرستان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , چاه فاضلاب , آلودگي‌ راديو اکتيو , پس‌آب‌هاي‌ صنعتي‌ , تصفيه‌ فاضلاب‌ , آلودگي‌ آب‌ , آلودگي‌ صنعتي‌ , آب‌هاي شيرين , مديريت شهري , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نیما حیدرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فاضلاب‌ ها , آلودگي‌ آب‌ , آلودگي‌ هوا , محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلودگي‌ محيط‌زيست‌ , آلودگي‌ آب‌ , آلودگي‌ زمين‌ , ازن تروپوسفري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

وجود آب و اهميت آن در طبيعت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌ شناسي‌ , آلودگي‌ آب‌ , حفاظت‌ آب‌ ها , مهندسي‌ آب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صديقه مهرابيان، سميراسادات طهراني، محمدحسن شاه حسيني، احمدعلي پوربابايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , آلودگي‌ آب‌ , آبياري , سبزيجات , آنتي بيوتيك , سالمونلا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهلا حبيبي واحدزنجاني، مسعود ترابي آزاد، اكبر بيدختي علي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلودگي‌ آب‌ , اکوسيستم‌ دريايي‌ , محيط زيست‌ , خليج فارس , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طاهره ناجي، شهربانو عريان، سارا كرمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلودگي‌ آب‌ , پرورش‌ ماهي‌ , ماهي‌ ها , محيط زيست‌ , فلزات سنگين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمدرضا علوي مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , استانداردهاي‌ کيفي‌ , آلودگي‌ آب‌ , منابع‌ آب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14