مرور اصطلاحنامه آناليز عددي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آناليز عددي‌ , حسابان‌ , رياضيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

  بازخواني دست نوشته ارشميدس

معماي 2200 ساله

[منبع الکترونیکی] : بازخواني دست نوشته ارشميدس

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گينا كولاتا؛ مترجم: ناصر گوهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آناليز رياضي‌ , آناليز عددي‌ , رياضيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

محاسبه عدد π

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحمان زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آناليز عددي‌ , رياضيات‌ , نظريه‌ اعداد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حکیم عمر خیام و مثلث حسابی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر آقایانی چاوشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آناليز عددي‌ , رياضيات‌ , مثلث حسابي (رياضيات)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تنها شش عدد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سرمارتین ریس؛ مترجم: سلیمان فرهادیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهان‌ شناسي‌ , آناليز عددي‌ , فناوري فضايي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام عامري، محسن نصراصفهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آناليز عددي‌ , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , شبيه سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد معماري، داريوش باستاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آناليز عددي‌ , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , شبيه سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود خردمند، اسماعيل اسماعيل زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گاز ها , آناليز عددي‌ , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر ثقةالاسلامي، حميد عليزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آناليز عددي‌ , الگوها , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پيمان شاهي، اميرحسين بهروش، بهروز آرزو، مهدي محمودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آناليز عددي‌ , علوم‌ تجربي‌ , فناوري‌ , مکانيک‌ , مهندسي‌ مکانيک‌ , پلاستيك ها , اعوجاج

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11