مرور اصطلاحنامه ارگونومي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا پوردست گردان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارگونومي‌ , بيماري‌ها , علوم‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردی شرکت گلوکوزان ایران

ارگونومی در صنایع کشورهای در حال صنعتی شدن

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردی شرکت گلوکوزان ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضل الله امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , مميزي‌ , ارگونومي‌ , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صمد زارع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مردم‌ نگاري , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , ارگونومي‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين غضنفري، مرضيه بابائيان پور، محمدمهدي مصطفوي دهزويي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردها , مديريت‌ توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , ارگونومي‌ , مهندسي‌ , روان‌ شناسي‌ , مديريت کيفيت , بيومكانيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول نوری، زهرا حکیمی، اعظم مجیدفرد، پیام کبیری، فرزانه امین پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابداران‌ دانشگاهي‌ , بهداشت‌ کار , محيط کار , دانشگاهها , ارگونومي‌ , رايانه‌ ها , علوم‌ پزشکي‌ , کتابداران‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام وثوقي، محمدعلي لحمي، محمد خندان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , ايمني‌ کار , بهداشت‌ کار , محيط کار , ارگونومي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید معتمدزاده، علي اكبر اربابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايمني‌ کار , بهداشت‌ کار , محيط کار , ارگونومي‌ , بيماري‌هاي‌ دستگاه‌هاي‌ حرکتي‌ , پيش گيري , آسيب ديدگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آشنایی با واژه های مدیریت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد زرنگار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نظريه‌ هاي‌ مديريت‌ , ارگونومي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 آشنایی با دانش جوان "ارگونومی"

"ارگونومی" را بشناسیم

[منبع الکترونیکی] : آشنایی با دانش جوان "ارگونومی"

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بابک کاظمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , ارگونومي‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره ميرحسيني، ندا قلي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , کتابخانه‌ هاي‌ دانشگاهي‌ , کتابداران‌ , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌ , ارگونومي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.