مرور اصطلاحنامه انرژي‌ خورشيدي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن شریفی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انرژي‌ خورشيدي‌ , پروژه‌ , رد یاب های خورشیدی , صفحات خورشیدی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گرمایش خورشیدی آب خانگی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: سید محمدرضا ناجیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انرژي‌ خورشيدي‌ , سوخت‌ ها , خورشيد , گرما

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: بهره گیری از انرژی های تجدیاپذیر برای تولید انرژی الکتریکی

انرژی خورشيدی

[منبع الکترونیکی] : : بهره گیری از انرژی های تجدیاپذیر برای تولید انرژی الکتریکی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد وافی محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

منابع‌ تجديد پذير , انرژي‌ خورشيدي‌ , برق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترنم پرهيزگار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , انرژي‌ , انرژي‌ خورشيدي‌ , انتقال انرژي , سایبان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه ولی، محمد امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خشك كردن ميت , رطوبت‌ , انرژي‌ , انرژي‌ خورشيدي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا شهبازى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انرژي‌ خورشيدي‌ , مصرف‌ انرژي‌ , تامين انرژي , انرژي پاک

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انرژي‌ خورشيدي‌ , مهندسي‌ راکتور

منابع دیجیتالی :

مطالعه

انرژی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انرژي‌ الکتريکي‌ , انرژي‌ خورشيدي‌ , انرژي پاک

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انرژي‌ , انرژي‌ خورشيدي‌ , انرژي پاک , خورشيد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صنعتي‌ شدن‌ , انرژي‌ خورشيدي‌ , پژوهش‌هاي‌ صنعتي‌ , فناوري‌ , مهندسي‌ صنايع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 23