مرور اصطلاحنامه انقلاب‌ فناوري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بی آر ویرمانی، کالا رائو؛ مترجم: محمدرضا ربیعی مندجین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , اقتصاد بين المللي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , انقلاب‌ فناوري‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين جوادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ فناوري‌ , پژوهش‌هاي‌ فيزيک‌ , فناوري‌ و علوم‌ تجربي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج ملک محمدی، جواد محمدقلی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌[2] , انقلاب‌ فناوري‌ , توسعه‌ فناوري‌ , مديريت توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد سیاهپوش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارگران‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مهارت‌ , انقلاب‌ فناوري‌ , فناوري‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گام سوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید عباس صالحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ فناوري‌ , توسعه‌ اجتماعي‌ , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول گلستانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تسليحات‌[1] , نيروهاي‌ مسلح‌ , انقلاب‌ فناوري‌ , فناوري‌ , اصلاح الگوي مصرف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرج الله احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ اطلاعات‌ , تلگراف‌ , وسايل‌ ارتباطات‌ ميان‌ فردي‌ , انقلاب‌ها , انقلاب‌ فناوري‌ , ارتباطات‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 فناوري ما را به کجا رهنمون خواهد شد؟

جهش عقلانيت بشر

[منبع الکترونیکی] : فناوري ما را به کجا رهنمون خواهد شد؟

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ري كورزويل؛ مترجمان: عزيز عليزاده، وحيد وحيدي مطلق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معجزه و عقلانيت , انقلاب‌ فناوري‌ , فناوري‌ , فناوري‌ زيستي‌ , شبيه سازي , توسعه‌ فناوري‌ , ريز فناوري , نانو تکنولوژي مولکولي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.