مرور اصطلاحنامه پژوهش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پژوهش‌ بنيادي‌

(فراداده‌ها)

پژوهش‌ عملي‌

(فراداده‌ها)

پژوهش‌ کاربردي‌

(فراداده‌ها)

پژوهش‌هاي‌ موضوعي‌

(فراداده‌ها)

روش‌ شناسي‌ پژوهش‌

(فراداده‌ها)

پژوهشگران‌

تسهيلات‌ پژوهشي‌

جامعه‌ شناسي‌ پژوهش‌

روش‌ هاي‌ پژوهش‌

سياست‌ پژوهشي‌

طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌

عناصر پژوهش‌

فنون‌ پژوهش‌

مديريت‌ پژوهشي‌

مراکز پژوهش‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 222

صد نکته در پایان نامه نویسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یزدان منصوریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نگارش‌ , پايان‌نامه‌ها , دوره‌ هاي‌ تکميلي‌ , پژوهش‌ , مقاله نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد زره ساز، رحمت الله فتاحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

راهنما ها , فناوري‌ اطلاعات‌ , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي , پژوهش‌ , نرم‌ افزار رايانه‌ اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پژوهش‌ , مقاله نويسي , ژورنال ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: گزارش نشست هيأت علمي  كاري WHO

معيارهاي تعيين اولويت هاي پژوهش علوم پزشكي

[منبع الکترونیکی] : : گزارش نشست هيأت علمي كاري WHO

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویراستار: محمدرضا محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزارش‌ ها , پژوهش‌ , علوم‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحمت الله صدیق سروستانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسيب‌شناسي‌ اجتماعي‌ , اهداف‌ , پژوهش‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: درس هایی از گذشته

پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی و تعیین اولویت ها

[منبع الکترونیکی] : : درس هایی از گذشته

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: مازیار جاویدروزی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انواع اولويت , ابزارهاي‌ پژوهش‌ , برنامه‌ريزي‌ پژوهش‌ , بهداشت‌ , پژوهش‌ , اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران رضواني و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , بازار يابي‌ , الگوها , پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین یارمحمدیان و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , بهداشت‌ , پژوهش‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روش شناسی تحقیقات حسابرسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود لنگری، محمدمهدی مومن زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابرسي‌ , پژوهش‌ , پديدارشناسي‌ , روش‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افسانه کریمی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , دانشگاهها , بهداشت‌ , پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 222