مرور اصطلاحنامه پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 219
مروری به گذشته و نیم نگاهی به آینده

تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزی

[منبع الکترونیکی] : مروری به گذشته و نیم نگاهی به آینده

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کاوه شهیدی زندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترويج‌ کشاورزي‌ , آموزش‌ کشاورزي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم شریف زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , توسعه‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد مجتهد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , پژوهش‌هاي‌ صنعتي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , تحقيقات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین شیرزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ کشاورزي‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , آموزش‌ کشاورزي‌ , اقتصاد کشاورزي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ذوقی، علی اکبر مؤیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , فناوري‌ , توسعه‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي حاتمي، حسن محمدعلي زاده، محمدرضا جهان سوز، سعيد پورداد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظارت‌ ماشيني‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , گياهان , علف هاي هرز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا رمضاني مقدم، فرشيد طلعت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پراکنش‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , پنبه , هتروزيس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرحناز رستمی، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , سرمايه اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت اله علوي سالکوي، حسن دادرس، علي سراجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , چاي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عذرا فرخ بخت، شاپور لرزاده، زهرا خدارحم پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , مديريت‌ کشاورزي‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , گياه شناسي , لوبيا , علف هاي هرز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 219