مرور اصطلاحنامه جامعه‌ آماري‌[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

نمونه‌ برداري‌[2]

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 17
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين سرايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , محله‌ ها , شاخص‌ هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ , جامعه‌ آماري‌[1] , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی عمیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

پژوهش‌ در مديريت‌ , ابزارهاي‌ پژوهش‌ , پژوهش‌ , جامعه‌ آماري‌[1] , نمونه‌ برداري‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد داورپناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , نظريه‌ مديريت‌ علمي‌ , جامعه‌ آماري‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اروپا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسي , جمعيت شناسي , آمار جمعيت‌ , اروپا , جمعيت‌ , جامعه‌ آماري‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آمار و مدل سازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زينب جعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ , جامعه‌ آماري‌[1] , روش‌ هاي‌ آماري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشاوره , رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ , جامعه‌ آماري‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دیوید آ. مارکر، دیوید ر. مورگانستین؛ مترجم: حسن رنجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمار , جامعه‌ آماري‌[1] , داده‌ هاي‌ آماري‌ , مديريت کيفيت , ارتقاء كيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا نمازي راد، حميدرضا نواب پور، عليرضا خوش گويان فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , آمار , جامعه‌ آماري‌[1] , شبيه سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرمان بیداربخت نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پراکنش‌ , جامعه‌ آماري‌[1] , داده‌ هاي‌ آماري‌ , نمونه‌ برداري‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پريسا مناف نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ صنعتي‌ , کارگاه‌ هاي‌ صنعتي‌ , جامعه‌ آماري‌[1] , داده‌ هاي‌ آماري‌ , نمونه‌ برداري‌[2] , توسعه‌ صنعتي‌ , تحليل هزينه-فايده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 17