مرور اصطلاحنامه حفاظت‌ خاک‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي نشاط، حسين صدقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , آبخيز‌ها , بارش‌ها , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , حفاظت‌ خاک‌ , کشاورزي‌ , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طيب رضيئي، قاسم عزيزي، حسين محمدي، فرامرز خوش اخلاق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌داري‌ + , آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , جو , حفاظت‌ خاک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر نظري ساماني، حسن احمدي، محمد جعفري، جمال قدوسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌داري‌ + , جغرافياي‌ طبيعي‌ , حفاظت‌ منابع‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , حفاظت‌ خاک‌ , منابع‌ طبيعي‌ , رسوب گذاري , فرسايش خاك , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود آذري، حميدرضا صادقي، عبدالرسول تلوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌داري‌ + , آب‌ شناسي‌ , بارش‌ها , سيلاب‌ ها , حفاظت‌ خاک‌ , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم بياتي خطيبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , محيط زيست‌ , حفاظت‌ خاک‌ , خاك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.