مرور اصطلاحنامه حيات‌ وحش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12

روستاگردي در توران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آتوسا خداداد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

سمنان , فرهنگ‌ عامه‌ , موسيقي‌ عامه‌ , گزارش‌ ها , جامعه‌ شناسي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , طبيعت‌ گردي‌ , حيات‌ وحش‌ , فرهنگ‌ روستايي‌ , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نیوت اسکمندر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بوم‌ها + , حيات‌ وحش‌ , حيوانات‌ دريايي‌ , حيوانات‌ وحشي‌ , حيوانات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حيات وحش ايران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , محيط زيست‌ , حيات‌ وحش‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حيات وحش ايران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , جغرافياي‌ حيواني‌ , جغرافياي‌ زيستي‌ , جغرافياي‌ گياهي‌ , حيات‌ وحش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شكار ممنوع

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد عظيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

محيط زيست وحيات حيواني , حفاظت‌ محيط زيست‌ , حيات‌ وحش‌ , قوانين‌ محيط زيست‌ , شکار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

توفیق الفکیکی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حفاظت‌ محيط زيست‌ , حيات‌ وحش‌ , احاديث‌ , حمايت حيوانات , حقوق طبيعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روح حیات وحش ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مونا قاسمیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حفاظت‌ محيط زيست‌ , حيات‌ وحش‌ , ايران , حمايت حيوانات , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حیات وحش ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سام خسروی‏فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حيات‌ وحش‌ , ايران , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نرگس خانپور اردستاني، حسن زارع مايوان، فائز قناتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان اصفهان , بوم‌شناسي‌[1] , بوم‌شناسي‌ گياهي‌ + , حيات‌ وحش‌ , زيست‌ بوم‌ ها[2] , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , گياه شناسي , گياهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برهان رياضي، نعمت اله خراساني، محمود كرمي، بنفشه هوشياردل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلودگي‌ هوا , راه‌ آهن‌ , راه‌ ها , حيات‌ وحش‌ , توسعه‌ اجتماعي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12