مرور اصطلاحنامه خدمات‌ عمومي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 37
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن محمديان، شادان وهاب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , سازماندهي‌ , ديوان سالاري‌ دولتي‌ , ساختار اداري‌ , الگوها , خدمات‌ عمومي‌ , اينترنت , دولت الکترونيکي , مشتري مداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیریت مالی شهر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید عابدین درکوش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مالي‌ , ماليات‌ ها , خدمات‌ عمومي‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاشم داداش پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ياسوج , عدالت‌ اجتماعي‌ , خدمات‌ شهري‌ , خدمات‌ عمومي‌ , کارایی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

به سوی خصوصی سازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نسرین صالحی امین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخش‌ دولتي‌ , خصوصي‌ سازي‌ , مديريت‌ مالي‌ , خدمات‌ عمومي‌ , بنگاه هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تحلیل جدیدی از مصالحه دمکراسی / کارایی

مدیریت ارزش عمومی

[منبع الکترونیکی] : تحلیل جدیدی از مصالحه دمکراسی / کارایی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مهدی میرحسینی زواره

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , الگوها , خدمات‌ عمومي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لطف الله فروزنده دهکردی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ عمومي‌ , ايران , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , دولت الکترونيکي , سیستم فازی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن شفیعی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

شرکت‌‌ها , مديريت‌ بازرگاني‌ , خدمات‌ عمومي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , فعاليت‌هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن شفیعی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

شرکت‌‌ها , مديريت‌ بازرگاني‌ , خدمات‌ عمومي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , فعاليت‌هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن شفیعی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , شرکت‌‌ها , مديريت‌ بازرگاني‌ , خدمات‌ عمومي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

چارلز ای. میچل؛ ترجمه: حسن گیوریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , اعتماد , خدمات‌ عمومي‌ , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 37