مرور اصطلاحنامه خود کشي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

مارکس و خودکشی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اریک ا. پلو، کوین آندرسون؛ مترجم: حسن مرتضوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زنان‌ , انديشه‌ سياسي‌ مارکس‌ , جنسيت‌ , خود کشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گریگوری ویلسون ؛ مترجم: شروین شمالی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خود کشي‌ , آموزش باليني اثربخش , روان شناسی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دانستنيهاي خودكشي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد نبوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جنايت بر خود , خانواده‌ , زنان‌ , خود کشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا كلدي، اردشير گراوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كوهدشت , انحرافات اجتماعي , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , خود کشي‌ , ناهنجاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم استارمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تنهايي , آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , ادبيات‌ ژرمن‌ , ادبيات‌ ملل‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , جنون‌ , خود کشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد خوشحال دستجردي، سرور آرمان، غزال زاهد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , دما , عوامل‌ جغرافيايي‌ , خود کشي‌ , بررسي جغرافيايي , سينوپتيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسی عنبری؛ نویسنده همکار: اردشیر بهرامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خشونت , فقر , خود کشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.