مرور اصطلاحنامه داده‌ پردازي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بازيابي‌ داده‌ها

(فراداده‌ها)

پردازش‌ برون‌خطي‌

(فراداده‌ها)

پردازش‌ ترتيبي‌

(فراداده‌ها)

پردازش‌ درون‌خطي‌

(فراداده‌ها)

پردازش‌ دسته‌اي‌

(فراداده‌ها)

پردازش‌ موازي‌

(فراداده‌ها)

تحليل‌ داده‌ها[1]

(فراداده‌ها)

ذخيره‌ سازي‌ داده‌ ها

(فراداده‌ها)

گرد آوري‌ داده‌ ها[2]

(فراداده‌ها)

بانک‌ داده‌ها

پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي

داده‌ ها

رسانه‌ ها (رايانه‌)

مديريت‌ داده‌ ها

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 50

انسیس ANSYS

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا جاهد مطلق و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داده‌ پردازي‌ , نرم افزار انسیس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تحلیل المان محدود به ANSYS

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا شعبانعلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داده‌ پردازي‌ , نرم افزار انسیس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

انسیس ANSYS

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا جاهد مطلق، محمدرضا نوبان، محمد امین اشراقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , داده‌ پردازي‌ , علم‌ رايانه‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , نرم‌ افزار رايانه‌ اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بابک تیمورپور، حیدر نجفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داده‌ پردازي‌ , علم‌ رايانه‌ , پردازش‌ اطلاعات‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا کنگاوری، شیرین میرعابدینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي , تحليل‌ داده‌ها[1] , داده‌ پردازي‌ , داده‌ ها , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا نقوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آماده‌سازي‌ مواد , داده‌ پردازي‌ , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر البدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

بانکداري‌ , داده‌ پردازي‌ , ايران , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مديريت ارتباط با مشتري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

داده پردازی (مفاهیم عمومی)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يدالله مكرمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داده‌ پردازي‌ , رايانه‌ ها , علم‌ رايانه‌ , سيستم هاي اطلاعاتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Photoshop

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهاره ايزدپناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ کاربردي‌ , داده‌ پردازي‌ , علم‌ رايانه‌ , نرم‌ افزار رايانه‌ اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

AMD

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داده‌ پردازي‌ , رايانه‌ ها , پردازش‌ اطلاعات‌ , رايانه هاي کيفي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 50