مرور اصطلاحنامه روش‌ هاي‌ پژوهش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پژوهش‌هاي کمي

(فراداده‌ها)

پژوهش‌هاي کيفي

(فراداده‌ها)

پژوهش‌هاي‌ پيمايشي‌

(فراداده‌ها)

پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌[1]

(فراداده‌ها)

پژوهش‌هاي‌ تجربي‌

(فراداده‌ها)

پژوهش‌هاي‌ توصيفي‌

(فراداده‌ها)

تحليل‌ داده‌ها[2]

(فراداده‌ها)

تحليل‌ ساختي‌

(فراداده‌ها)

تحليل‌ علي‌

(فراداده‌ها)

تحليل‌ محتوا

(فراداده‌ها)

تحليل‌ کاربردي‌

(فراداده‌ها)

روش‌ ترکيبي‌

(فراداده‌ها)

روش‌ ديداري‌-شنيداري‌

(فراداده‌ها)

مطالعات‌ تطبيقي‌

(فراداده‌ها)

مطالعات‌ ميداني‌

(فراداده‌ها)

مورد پژوهي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 85
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسینعلی حاجیلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , تحليل‌ محتوا , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , پژوهش‌هاي کيفي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیمان نوری بروجردی، وهب اسگندری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , مديريت‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , داده‌ پردازي‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , پژوهش‌هاي کمي , مدل شبكه عصبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریدون رهنمای رودپشتی، محمد جلیلی، فرهاد حسین زاده لطفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مالي‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , رياضيات‌ , پژوهش‌هاي کمي , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یدالله رجایی، محمد جلیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , روش‌ هاي‌ آماري‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , پژوهش‌هاي کيفي , پژوهش‌هاي کمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تدارک پژوهش نامه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین آریان‌ پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , برنامه‌ريزي‌ پژوهش‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , عناصر پژوهش‌ , فنون‌ پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد امین ناصح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , آموزش‌ زبان‌ , پژوهش‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شیوه نوین در تحقیق ادبی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر سروش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , تحقيق , خمسه نظامي (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

إیجاد النص

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید یقطین

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌شناسي‌ , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کیومرث اشتریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , روش‌ شناسي‌ پژوهش‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سما (سیر مطالعات اسلامی)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کانون اندیشه جوان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , علوم اسلامي , جوانان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 85