مرور اصطلاحنامه روش‌ هاي‌ پژوهش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پژوهش‌هاي کمي

(فراداده‌ها)

پژوهش‌هاي کيفي

(فراداده‌ها)

پژوهش‌هاي‌ پيمايشي‌

(فراداده‌ها)

پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌[1]

(فراداده‌ها)

پژوهش‌هاي‌ تجربي‌

(فراداده‌ها)

پژوهش‌هاي‌ توصيفي‌

(فراداده‌ها)

تحليل‌ داده‌ها[2]

(فراداده‌ها)

تحليل‌ ساختي‌

(فراداده‌ها)

تحليل‌ علي‌

(فراداده‌ها)

تحليل‌ محتوا

(فراداده‌ها)

تحليل‌ کاربردي‌

(فراداده‌ها)

روش‌ ترکيبي‌

(فراداده‌ها)

روش‌ ديداري‌-شنيداري‌

(فراداده‌ها)

مطالعات‌ تطبيقي‌

(فراداده‌ها)

مطالعات‌ ميداني‌

(فراداده‌ها)

مورد پژوهي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 85
تعداد نتایج : 85