مرور اصطلاحنامه زمين‌ فيزيک‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اس اچ یانگل؛ مترجم: فرزاد مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اکتشاف‌ منابع‌ , زمين‌ فيزيک‌ , منابع‌ نفت‌ , نفت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تابش خورشيد و سيستم زمين

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سياوش ساماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان چهارمحال وبختياري , زمين‌ فيزيک‌ , هواشناسي , خورشيد , علوم فضايي , تابش جوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش كريمي، علي مرادزاده، ابوالقاسم كامكارروحاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , زمين‌ فيزيک‌ , منابع‌ زميني‌ , مدل شبكه عصبي , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رامين رفيعي، محمد عطايي، محمداسماعيل جلالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تونل‌ ها , زمين‌ شناسي‌ , زمين‌ فيزيک‌ , منابع‌ زميني‌ , مهندسي‌ معدن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افشار ضياءظريفي، حميدرضا جعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كرمان , زمين‌ شناسي‌ , اکتشاف‌ منابع‌ , زمين‌ فيزيک‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ معدني‌ , اورانيوم , توريوم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا ایلدرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الوند , خاک‌ شناسي‌ , کوه‌ ها , زمين‌ فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي بلادپس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبريز , گسل‌ ها , بلاياي‌ طبيعي‌ , زمين‌ فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.