مرور اصطلاحنامه زيست‌ شناسي‌ انساني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بوم‌شناسي‌ انساني‌[2]

(فراداده‌ها)

بيوشيمي‌ انساني‌

(فراداده‌ها)

بيوفيزيک‌ انساني‌

(فراداده‌ها)

تشريح‌ اعضا

(فراداده‌ها)

ژنتيک‌ انساني‌

(فراداده‌ها)

فيزيولوژي‌ انسان‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15

بیوشیمی عمومی (3)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب الله ناظم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بيوشيمي‌ , زيست‌ شناسي‌ , زيست‌ شناسي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

انسان به روایت زیست شناسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنتونی بارنت؛ مترجمان: محمدرضا باطنی، ماه طلعت نفرآبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

توارث‌ , توليد مثل‌ , حيات‌ , زيست‌ شناسي‌ انساني‌ , مرگ‌ , زیست شناسی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فیزیولوژی مغز انسان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین سلطاندوست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ انساني‌ , علوم‌ پزشکي‌ , فيزيولوژي‌ انسان‌ , مغز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[تفاوتهای زن و مرد]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زنان‌ , مردان‌ , زيست‌ شناسي‌ , زيست‌ شناسي‌ انساني‌ , مغز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Virus (life science) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

J. Marie Hardwick

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اکتشافات‌ علمي‌ , زيست‌ شناسي‌ , زيست‌ شناسي‌ انساني‌ , ويروس

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Human Evolution [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Richard B. Potts

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تكامل انسان , زيست‌ شناسي‌ انساني‌ , علوم‌ زيستي‌ , انسان ريخت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رياضيات‌ , زيست‌ شناسي‌ انساني‌ , علوم‌ پزشکي‌ , عصب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فيزيولوژي مغز انسان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين سلطان دوست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اندام‌شناسي‌ , زيست‌ شناسي‌ انساني‌ , علوم‌ پزشکي‌ , فيزيولوژي‌ انسان‌ , مغز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بدن من

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود بهزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم تشريح , جواني‌ , کودکي‌ , بلوغ‌ , تشريح‌ , تشريح‌ اعضا , زيست‌ شناسي‌ انساني‌ , سالخوردگي‌ , علوم‌ پزشکي‌ , تولد , بدن انسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سروناز بهبهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبعيض‌ , تبعيض‌ جنسي‌ , فرصت‌ هاي‌ شغلي‌ , اشتغال‌ زنان‌ , جنسيت‌ , زيست‌ شناسي‌ انساني‌ , تفاوت زن و مرد , نابرابري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15